nhắn tin cho chúng tôi    nhắn tin cho chúng tôi    nhắn tin cho chúng tôi    nhắn tin cho chúng tôi

máy ủi - xe lu - máy xếp - YITUO TRUNG QUỐC là chuyên gia công trình khối lượng Đất Đá tại bên cạnh bạn !

Sản phẩm | Máy xúc

máy xúc YTPZ60 máy xúc YTPZ60
Thông số kỹ thuật

 

Loại may xuc YTPZ60
Hạng mục Đơn vị  Quy cách Hạng mục  Đơn vị  Quy cách
Kích thước bên ngoại mm 5950*1550*1950 Độ dài duỗi tối đa của cái đấu cách khẩu đấu mm 1100
Khoảng cách bánh mm 1150 Độ cao nâng tối đa cái đấu  mm 2200
Khoảng cách trục mm 1500 Công xuất  km/h 18
Cỡ vật liệu thông qua tối đa mm 450*400 Độ góc xoắn ° 70°
Khoảng cách thông qua mm 190 Tốc độ đi tối đa km/h 30,8
Chất lượng thiết bị  kg 3000 Sức xúc tối đa kN 21
Độ cao nâng duỗi tối đa của giá máy mm 2000 Hiệu suất bóp hàng m³/h 60
Độ cao xếp tối đa của giá máy mm 1700 Độ ngưỡng tối đa của băng tải ° 22
ứng dụng độ dài xe xếp hàng mm 1200/1700 Độ cao đầu người cách đỉnh máy  mm 1800

 

Đặt mua sản phẩm này

Sản phẩm:

Họ & Tên:

Địa chỉ:

Doanh nghiệp:

Điện thoại:

Email:

Nội dung:

Mã bảo vệ