nhắn tin cho chúng tôi    nhắn tin cho chúng tôi    nhắn tin cho chúng tôi    nhắn tin cho chúng tôi

máy ủi - xe lu - máy xếp - YITUO TRUNG QUỐC là chuyên gia công trình khối lượng Đất Đá tại bên cạnh bạn !

Sản phẩm | Máy ủi

máy ủi CA902 máy ủi CA902
Thông số kỹ thuật
Cỡ loại máy ủi CA902
Kích thước bên ngoại  (cócái   xúc ) (L*W*H) 4870×2462×2432
Kích thước bên ngoại (không  có cái xúc )(L*W*H) 4466×1835×2432
Chất lượng sử dụng (có cái xúc) 6300/6800
Khoảng cách quỹ đạo 1435
Khoảng cách trục 1622
Chiều ngang bánh xích 390
Áp lực tiếp địa bình quân (có  cái xúc) 44.2/47.7
Động cơ
Cỡ loại động cơ diesel LR4B3Z-22
Công suất quy định 66.2
Tộc đọ quay 2200
Hộp biến tốc
Số thay 4/2
Phạm vi tốc độ đi/lùi  3.67~9.03/3.51~5.59
Công suất ra động lực 56
Tốc độ quay PTO 750
Thiết bị công tác
Kiểu kết cấu treo bằng khí nén three-point class two linkage
Phương thức khống chế cày sâu Height adjustment
Sức nâng lên 12.8
Kích thước cái xúc máy ủi (W*H) 2462×950
Độ sâu vào đất của cái xúc  290

 

Đặt mua sản phẩm này

Sản phẩm:

Họ & Tên:

Địa chỉ:

Doanh nghiệp:

Điện thoại:

Email:

Nội dung:

Mã bảo vệ