nhắn tin cho chúng tôi    nhắn tin cho chúng tôi    nhắn tin cho chúng tôi    nhắn tin cho chúng tôi

máy ủi - xe lu - máy xếp - YITUO TRUNG QUỐC là chuyên gia công trình khối lượng Đất Đá tại bên cạnh bạn !

Đại lý

  • Thông báo tìm đối tác phân phối tại Việt Nam()

    Công ty HH máy móc công trình YOUJIAN LUOYANG Hiện đang có nhu cầu hợp tác với các công ty tại Việt Nam để phân phối và bán các sản phẩm máy móc công trình tại Việt Nam. Quý khách có nhu câu xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0988 668 865 hoặc liện hệ trực tiếp theo số điện thoại của tổng công ty bên Trung Quốc: 0086-379-64150168

  • Công ty HH máy móc công trình YOUJIAN LUOYANG()

    Công ty HH máy móc công trình YOUJIAN LUOYANG là đại lý duy nhất tại Việt Nam Điện thoại: 0086-379-64316988 of 0086-379-64316988